Chestionar de satisfacție pacienți

Stimate pacient,

Spitalul nostru realizează evaluări cu privire la calitatea serviciilor oferite în rândul pacientilor  internaţi. Acest demers se derulează permanent în cadrul spitalul nostru şi are ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor oferite de  către spital și îmbunătăţirea comunicării cu pacientii.

Având în vedere calitatea dumneavoastră, vă informăm că drepturile şi obligaţiile ce vă revin conform legislaţiei în vigoare sunt postate la avizierul secției și pe site-ul spitalului în scopul de a vă informa cu privire la aceste aspecte importante pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să acordați atenția cuvenită acestui chestionar.

Citiţi cu atenţie informaţiile referitoare la drepturile şi obligaţiile ce vă revin în calitate de pacienti sau asigurat şi completaţi chestionarul. La externare, vă rugăm să depuneţi chestionarul completat în recipientul cu această destinație aflat  la ieșirea din secție.

Modalitatea de răspuns este de a încercui, la fiecare întrebare, cifra care corespunde răspunsului cel mai apropiat opiniei dumneavoastră. Fiecare linie din tabel reprezintă o întrebare şi necesită un răspuns.

Atenţie!

Acest chestionar este confidenţial şi anonim şi vizează doar prelucrări statistice care au drept scop înţelegerea opiniilor cu privire la calitatea serviciilor oferite.

Opiniile exprimate de dumneavoastră în cadrul chestionarului trebuie să se refere doar la această internare.

Varsta respondentului
Sectia in care a fost internat pacientul
Ziua externarii
Q1. Cât de mulțumit sunteți în general de ...?
a. ... calitatea serviciilor medicale primite în acest spital ?

b. ... modul în care v-au fost respectate drepturile pacientului ?

Q2. Cât de mulțumit ați fost de ...?
a. ... timpul de așteptare pînă la prima examinare de către medic ?

b. ... modul în care ați fost consultat de medicul curant ?

c. ... tratamentul primit în perioada de spitalizare ?

Q3. În ce măsură afirmațiile despre medicul care v-a tratat sunt adevărate ?
a. ... Mi-a acordat respectul și atenția cuvenite.

b. ... A răspuns la întrebările puse de dumneavoastră.

c. ... S-a ocupat cu atenție de cazul dumneavoastră.

d. ... A înțeles problemele medicale ale dumneavoastră.

e. ... A manifestat interes în rezolvarea problemei medicale.

Q4. În ce măsură afirmațiile despre asistentele medicale / asistenții medicali sunt adevărate ?
a. ... Mi-a acordat respectul și atenția cuvenite.

b. ... A răspuns la întrebările puse de dumneavoastră.

c. ... A respectat orele de administrare a tratamentului recomandat de medic.

d. ... A înțeles problemele medicale ale dumneavoastră.

e. ... A manifestat interes în tratarea dumneavoastră.

Q5. În ce măsură ați fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medico-sanitar despre ... ?
a. ... cum va decurge examinarea medicală.

b. ... cum se recoltează probele de sânge / biologice.

c. ... modul de administrare al medicamentelor.

d. ... rezultatul analizelor dumneavoastră.

e. ... riscurile unei operații/intervenții chirurgicale/ale tratamentului indicat de medic.

f. ... consecințele unui posibil refuz / opririi actului medical recomandat de medic.

g. ... posibile tratamente alternative pentru afecțiunea dumneavoastră.

h. ... posibilele riscuri generate de lipsa igienei.

i. ... posibilele riscuri generate de identificarea greșită a dumneavoastră.

Q6. Pe perioada internării ... ?
a. ... dumneavoastră ați fost internat prin serviciul de urgență ?

b. ... ați solicitat serviciile unui medic preferat ?

c. ... ați primit serviciile unui medic preferat ?

d. ... ați solicitat și o altă opinie medicală, referitoare la diagnosticul medicului curant ?

e. ... ați primit o altă opinie medicală pe perioada internării ?

Q7. Cum apreciați, din punct de vedere al confortului, următoarele condiții din spital ?
a. ... Iluminatul electric și natural al spațiilor și încăperilor din spital.

b. ... Temperatura și ambientul (decorarea, ornamentarea, aerisirea, ventilarea) din saloane.

c. ... Programul de primire a vizitelor.

d. ... Aspectul interior și exterior al spitalului, curățenia generală.

e. ... Funcționalitatea grupurilor sanitare.

f. ... Condițiile de cazare din salon (efectele și lenjeria de pat, starea mobilierului).

g. ... Calitatea, varietatea și cantitatea hranei, modul cum a fost servită.

h. ... Faptul că ați fost însoțit și sprijinit pe timpul deplasărilor prin spital.

Q8. Cunoașteți faptul că puteți sesiza, prin consiliul etic al spitalului, orice faptă care încalcă etica sau deontologia medicală (atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului, alte încălcări ale drepturilor pacientului, condiţionarea actului medical) ?

Q9. Sunteți satisfăcut/ă de starea  generală a dumneavoastră la externare în raport cu afecțiunile avute, astfel că veți mai reveni la noi sau ne veți recomanda prietenilor sau cunoscuților ?

Q10. Alegeți 4 cuvinte care exprimă impresia generală despre spitalul nostru !
Selecție

Selecție

Selecție

Selecție

Vă rugăm să menționați câteva observații și sugestii referitoare la aspectele pozitive și / sau negative ale spitalizării dumneavoastră în spitalul nostru