Despre noi

Spitalul Orășenesc "Sfântul Ștefan" Rovinari

Despre

Oferim cele mai bune servicii medicale posibile. Sănătatea dumneavoastră este principala noastră îndatorire !

Suntem pregătiţi să te ajutăm în orice problemă medicală vei întâmpina.

  • Doctori calificați
  • Suport online
  • Servicii Urgență 24x7
  • Programări facile consultații

Spitalul Orăşenesc ,,Sfântul Ştefan” Rovinari este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii. Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Spitalul Orasenesc ,,Sfântul Ştefan,, Rovinari este un spital local-orăşenesc, de categria IV, care are obiect de activitate acordarea de servicii medicale de specialitate populatiei din orasul Rovinari si celor 5(cinci) comune arondate care se afla la o distanţă de peste 25-30 km faţă de spital.

A fost infiintat in anul 1989 cu un numar de 250 de paturi, însă în prezent datorită mai multor modificări organizatorice, spitalul are in structură un numar de 121 de paturi de spitalizare continua si 16 paturi spitalizare de zi.

Spitalul Orasenesc “Sfântul Ştefan” Rovinari este situat intr-o zonă industrial-minieră de importanţă naţională, iar datorită condiţiilor specifice zonei, populaţia este expusă la un risc ridicat de îmbolnăvire prin accidente de muncă şi boli profesionale.

Serviciile noastre dedicate

Departamentele noastre

33

Ani de Experiență

183

Angajați

47

Saloane Moderne

147330

Pacienți Fericiți

Întrebări frecvente

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, având obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta;
Pacientii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate,card de sanatate;
3. Dovada calitatii de asigurat;

  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicala;
  • Certificat de concediu medical(dupa caz);
  • Adeverinta medicala(dupa caz);
  • Reteta medicala;
  • Decont de cheltuieli.

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) urgente medico-chirurgicale si situatiile în care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii;
d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.
Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.
Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:
a) consultatii;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale si chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

Spital Rovinari Doctor