Servicii Spital Rovinari

Serviciile medicale sunt asigurate de compartimentele spitalului in spitalizare continua de zi sau ambulatorie pe baza dovezii documentelor care atesta caliatea de asigurat ( card CNAS, trimitere medicul de familie sau specialist\ talonul de pensie si similare). Pentru persoanele care nu sunt asiguarate serviciile se asigura la cerere, cu plata.