Management

Comitet Director

 • Manager- Jr. Podaru Constantin
 • Director Medical- Dr. Raut-Bratiloveanu Cosmin
 • Director Financiar Contabil - Ec. Olaru Mihaela

Conducerea Spitalului

 • Manager- Jr. Podaru Constantin
 • Director Medical- Dr. Raut-Bratiloveanu Cosmin
 • Director Financiar Contabil - Ec. Olaru Mihaela

Consiliul de administrație

Se constituie Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc ,,Sfantul Stefan,,Rovinari in urmatoarea componenta:

         Presedinte:Dl. Ungureanu Ion -reprezentant din partea Consiliului Local Rovinari.

         Membrii: Dl. Stoian Vasile Narcis -reprezentant din partea DSP Gorj.

              D-na Ec.Vilceanu Simona Raluca – reprezentant din partea DSP Gorj.

              Dl. Vodislav Claudiu Dorinel -reprezentant al Primarului Orasului Rovinari.

               Dl. Preda Ionel -reprezentant din partea Consiliului Local Rovinari.

Secretar: Barbonie Maria Rodica -Consilier la Biroul de Management al Calitatii.

Membrii supleantii:

             D-na Bataiosu Nicoleta – reprezentant din partea Consiliului Local Rovinari.

Dl.Ciopanoiu Ion – reprezentant din partea Consiliului Local Rovinari.

Dl. Vilau Viorel – reprezentant al Primarului Orasului Rovinari.

D-na Dumitru Daniela – reprezentant din partea DSP Gorj

D-na Ivascu Leontina – reprezentant din partea DSP Gorj

Consiliul Etic

Consiliul Etic este alcatuit conform art.3 alin.l din Ordinul 1502/2016 ,dupa cum urmeaza:

-Dr.Cirstina Ovidiu Bogdan-membru permanent -presedintele Consiliului Etic

-Patrascoiu Diana — membru permanent

-Dr.Schiopescu Cristina Codruta — membru permanent

-Dr.Darloaga Alina Mihaela-membru permanent

-As.Rotaru Mirela Loredana -membru permanent

-As.MiIitaru Gheorghe — membru permanent

-Dr.Bogdana Pasculescu — presedinte al asociatiei de Oncologie Sfanta Ana — membru permanent

-Filipescu Adina Niculina -secretar permanent

-Dr.Butulescu Silviu Gheorghe -membru supleant

-Marina Ciprian — membru supleant

-Dr.Serbanescu Laura -membru supleant

-As.CirIogea Maria — membru supleant

-As.Duta Katalin Dominique -membru supleant

Birou de Resurse Umane

 • Sef birou - ec. Boruga Elena
 • Economist IA - ec. Glodeanu Nicoleta Simona
 • Secretar - Draghici Alina Gabriela

Birou Financiar Contabil

 • Sef birou - ec. Boruga Violeta Andreea
 • Economist II - ec Portsalmy Florentina Marilena
 • Magazioner - Preda Cristina

Relații cu Publicul

 • Consilier III - Calota Ionela Mihaela

Compartiment Statistica

 • Statistician Medical Principal - Dobleaga Catalina

Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale

 • Medic primar - dr. Cocheci Vasile Ionut
 • Consilier II - Barbonie Maria Rodica
 • Referent de specialitate I - Filipescu Adina Niculina

Compartiment Achiziții

 • Consilier III - Virtosu Ionut Valentin

Birou Tehnic Administrativ, Aprovizionare și Transport

 • Sef birou - ec. Manescu Nicusor
 • Arhivar - Sofei Cristian Ionut

Program de Audiențe

 • Manager - Luni 10:00 - 12:00 și Joi 10:00 - 12:00
 • Director Medical - Marți 10:00 - 12:00 și Miercuri 10:00 - 12:00
 • Director Financiar Contabil - Vineri 10:00 - 12:00

Documente

Servicii dedicate

Departamentele noastre

33

Ani de Experiență

183

Angajați

47

Saloane Moderne

147330

Pacienți Fericiți

Întrebări frecvente

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii, aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În situatia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, având obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta urgenta; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta;
Pacientii trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate,card de sanatate;
3. Dovada calitatii de asigurat;

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

Asistenta medicala spitaliceasca se asigura cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) urgente medico-chirurgicale si situatiile în care este pusa în pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în conditiile asistentei medicale ambulatorii;
d) alte situatii bine justificate de catre medicul care face internarea si avizate de medicul sef de sectie.
Mentionam ca toate internarile se fac in concordanta cu structura de sectii si compartimente pe specialitati a spitalului.
Serviciile medicale spitalicesti sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:
a) consultatii;
b) investigatii;
c) stabilirea diagnosticului;
d) tratamente medicale si chirurgicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masa.

Spital Rovinari Doctor